Fiskevatten & priser

Drömfiske.  Vild & vacker öring på torrfluga i storslagen natur? Vi förbättrar dina chanser till ditt drömfiske. Vi erbjuder flugfiske i exklusiva områden och vatten i Södra Lappland. 


I Hälsingland erbjuder vi även guidning i sjö med flytring efter vild & grov öring under försommaren.

Fotograf: Per-Anders Nilsson


Crystalcreek 2014. Fotograf: Per-Anders Nilsson 


Crystalcreek 

Guidad gruppresa. Lättare fjällvandring utan packning krävs. Crystalcreek är ett väl beprövat och högkvalitativt fiske i ginklart vatten efter vild och vacker öring i fantastisk miljö. C&R med hullingfri krok. Endast 30 fiskedygn/år.


Priser:

Grundpris: 5000kr/grupp för 3 dygns vistelse.

Transportkostnad: 7000kr/grupp

Guidekostnad: 5000kr/grupp

(Totalt: 4250kr/person vid grupp om 4)


Fiskekortsavgift: 135kr/dygn/pers

(Totalt: 4655kr/pers vid grupp om 4)


Tillval: Hyra av tältkåta samt tarp 1200kr/tillfälle.

Matpaket: 1200kr/pers  (3 dygns vistelse).


*Fiskevgift samt transportkostnad erläggs kontant till samebyn i samband med resan. Torr ved och sophanteringsavgift ingår i transportkostnaden. Transporten innebär att ni ej behöver bära något själva.  


*I matpaketet ingår förutom råvaror att guiden lagar all mat. 


Övrigt: Medföljande och ansvarig guide är ett villkor för fiske i Crystalcreek. I detta ligger att guiden är ansvarig för logistik i samband med resan, att allmänt visa gruppen runt i området och att sköta kontakter med kontaktperson i aktuell sameby samt ansvara för att fiskeregler följs och att informera om ordningsregler för fisket i området. 


DryFly Heaven

Guidad gruppresa (max 4 pers). Endast 30 fiskedygn/år. Ett exklusivt område långt ifrån bebyggelse och vägar. Ett paradis med grunda och klara jokkar perfekta för sightfishing samt även djupa lugnflyt och tjärnar. 


Priser:

Guidekostnad: 5000kr

Fiskekortsavgift: 135kr/dygn/pers 

Kostnad för helitransport tur och retur enligt aktuell prislista hos norrhelikopter.se 


Övrigt: Medföljande och ansvarig guide är ett villkor för fiske i DryFly Heaven. Det innebär att gruppen även betalar helikostnad för medföljande guide. I detta ligger att guiden är ansvarig för logistik i samband med resan, hålla kontakt med helibolag, utse lämplig plats för camp och att allmänt visa gruppen runt i området och att sköta kontakter med kontaktperson i aktuell sameby samt ansvara för att fiskeregler följs och att informera om ordningsregler för fisket i området. 


*Observera att helitransport är en inköpt tjänst som tillhandahålls av extern aktör. Dessa flygningar omges av regler om flygsäkerhet. Hinlis Flyfishing ansvarar EJ för inställda ut- eller inresor med heli. Vid vissa väderlägen så omöjligörs flygningar (exempelvis på grund av bristfällig sikt eller alltför starka vindar) och därför är det väldigt bra om det finns utrymme för att kunna flyga ut senare än planerat och således även att kunna skjuta på fiskedygnen framåt i tiden i viss mån. Därtill förhåller det sig också så att de fiskande måste räkna med att hemresan kan bli försenad på grund av ovan nämnda förhållanden. För förseningar och inställda flyg ansvarar Hinlis Flyfishing EJ. 
Villkor

Gruppresor. Förskottsbetalning enligt överenskommelse (grundpris + eventuell hyra av tältkåta samt tarp) skall vara till fullo erlagd senast 30 dagar före resan. Hinlis flyfishing återbetalar naturligtvis inbetalda medel om våra guider skulle bli plötsligt sjuka eller annat hastigt uppkommet förhållande gör att resan ej kan genomföras.  


NOTERA: Som fiskande i crystalcreek så förbinder du dig att aldrig omnämna vattnet vid sitt egentliga namn och att aldrig avslöja dess position. Det är ej heller tillåtet att avbilda det på sådant sätt och att sprida bilderna så att dess identitet kan röjas. Att bryta mot detta kan innebära att du blir skyldig att betala skadestånd. 

Företagsevent. Är ni en företagsgrupp som önskar en resa med flugfiske eller spinnfiske som aktivitet? Vi skräddarsyr er resa med boende, mat och guide. Beroende av era önskemål så lämnar vi gärna ett förslag på upplägg samt ett kostnadsförslag.

Garanti. Hinlis flyfishing har som mål att göra er vistelse så trevlig som möjligt samtidigt som vi eftersträvar att anpassa produkten/tjänsten utifrån era behov & önskemål. Vi kan inte garantera att just dina fiskedrömmar besannas men vi lovar att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas och vi garanterar att vi gör allt vi kan för att göra just din flugfiskeresa till en minnesvärd sådan. Vi har tillgång till exklusiva vatten med ovanligt lågt fisketryck vilket gör att förutsättningarna för en lyckad fiskeresa eller till att fånga din drömfisk är större än i många andra fiskevatten. Häng med oss!


Fiskeregler. Hinlis flyfishing bedriver i huvudsak C&R och vid beställning av våra tjänster så förbinder ni er att följa våra guiders riktlinjer som gäller vid köp av tjänst. 


Partners. Vi har ett nära samarbete med LOOP TACKLE DESIGN

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning